โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมวิชาชีพเลี้ยงสัตว์เล็กให้กับเกษตรกรผู้ลี้ภัย

   เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยเกิดทักษะในโครงการสร้างอาชีพโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรรม โคเออร์กาญจนบุรีจึงจัดการอบรมผู้ลี้ภัยที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรให้มีความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอตลอดปี เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้คำแนะนำให้กับเกษตรกรผู้ลี้ภัยในโครงการ และมีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานกับผู้ลี้ภัยเป็นประจำการอบรมผู้ลี้ภัยที่เป็นบุคลากรเกษตรที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหินจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน ส่วนที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เกษตรกรในเดือนมีนาคม เมษายน และสิงหาคม

   ในเดือนกันยายนนี้ โคเออร์มีการประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในโครงการเลี้ยงชีพ ที่บ้านต้นยาง จำนวน 23 คน เมื่อวันที่ 13 กันยายน และประชุมหารือกับกลุ่มเลี้ยงชีพบ้านถ้ำหิน จำนวน 22 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายนในเดือนนี้ ยังได้ทำการแจกจ่ายคู่มือโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ลี้ภัยจำนวน 100 เล่ม โดยมอบให้เกษตรพื้นที่บ้านต้นยาง 50 เล่ม และที่บ้านถ้ำหิน 50 เล่ม นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้ลี้ภัยที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในโครงการฝึกอาชีพ จำนวน 1,844 คน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน มีการประชุมกลุ่มอาชีพประจำเดือนกันยายน ที่บ้านต้นยาง มีผู้เข้าร่วม 23 คน เป็นชาย 13 และ หญิง 10 คน

   สำหรับการอบรมนั้น มีการอบรมการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก ที่บ้านต้นยางเมื่อวันที่ 14-16กันยายน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 48 คน เป็นหญิง 27 คน ชาย 21 คน ต่อมาวันที่ 19-21 จัดการอบรมที่บ้านถ้ำหิน มีผู้เข้ารับการอบรม 56 คน เป็นหญิง 30 คนชาย 26 คน

14-16 กันยายน 2560 อบรม “การเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก” ที่บ้านต้นยางให้กับเกษตรกรจำนวน 48 คน เป็นหญิง 27 คน ชาย 21 คน

การอบรมหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กที่บ้านถ้ำหิน เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 56 คน เป็นหญิง 30 คน ชาย 26 คน

การเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงหมูที่ถ้ำหิน พบหมูมีอาการชัก เดินไม่ได้ กินไม่ได้ ถ่ายไม่ออก เจ้าของเตรียมจะนำไปฝัง มีเจ้าหน้าที่โคเออร์นำวัคซีนมาฉีดให้ และแนะนำให้ นำผักบุ้งมาต้มแล้วผสมยาถ่ายครึ่งเม็ดให้กิน หลังจากนั้น 1 คืน หมูถ่ายออกได้ และกลับมาเป็นปกติ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 มีการประชุมประจำเดือน กันยายน ที่พื้นที่พักพิง บ้านถ้ำหิน มีผู้เข้าร่วม หญิง 15 คน ชาย 7 คน รวม 22 คน

ที่บ้านต้นยาง ได้ทำการส่งมอบปลาดุกจำนวน 2,000 ตัวให้กับกลุ่มเลี้ยงปลา

การส่งมอบปลาตะเพียนจำนวน 1,500 ตัว และปลานิล จำนวน 500 ตัว ให้กับกลุ่มเลี้ยงปลาที่บ้านต้นยาง