โคเออร์กาญจนบุรีและกิจกรรมเพื่อการอภิบาลผู้ลี้ภัย

   โคเออร์กาญจนบุรีโดยคุณพ่อจัสติน เข้าไปทำมิสซาให้กับกลุ่มคริสตชนที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี และบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี เป็นประจำ หลังพิธีแล้วคุณพ่อจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีมิสซาด้วยตนเอง ในเดือนกันยายน คุณพ่อได้เข้าไปทำพิธีถวายมิสซาเนื่องในโอกาสฉลองวัดราชินีแห่งสันติภาพที่บ้านต้นยาง ท่ามกลางความยินดีของผู้ลี้ภัยคริสตชน และสภาภิบาลวัดซึ่งได้จัดพิธีขอบคุณ คุณพ่อและซิสเตอร์เซซิเลียในโอกาสพิเศษนี้

  

  

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองโบสถ์ราชินีแห่งสันติภาพ 12 กันยายน 2560 ณ บ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี

   นอกจากพิธีกรรมทางด้านศาสนาแล้ว โคเออร์ยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อผู้ลี้ภัยสูงอายุอีกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การนำออกกำลังกาย ร้องเพลง เล่านิทานและดื่มน้ำเต้าหู้ ฯลฯ ในเดือนนี้มีผู้สูงอายุบ้านต้นยางเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 254 คน เป็นหญิง 166 คน

  

  

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสุขภาพสำหรับผู้ลี้ภัยสูงอายุ

   โคเออร์ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสในโครงการเมื่อเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชนซึ่งเป็นผู้ลี้ภัย ร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการรักสันติภาพ ได้เยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น

  

  

  

  

  

กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรือเจ็บป่วย ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดหรือซ่อมแซมบ้านเรือน จัดที่นอน ซักเสื้อผ้าและผ้าห่ม ล้างบ้านและห้องน้ำ พูดคุย ร่วมกันสวดภาวนา ร้องเพลง และมอบอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ เป็นต้น

   เยาวชนจำนวนหนึ่งยังมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และขาดคนดูแล เพื่อช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน หรือร่วมกันสวดภาวนา เป็นต้น

  

  

  

  

ทุกเดือนมีการเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหรือขาดแคลนปัจจัย ที่พื้นที่ ฯ บ้านต้นยาง และถ้ำหิน ในเดือนนี้มีการเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบอาหารเสริมได้แก่ ไข่ไก่ ไมโล โจ๊ก มุ้ง ผงซักฟอก ทิชชู กระติกน้ำร้อน ฯลฯ เพื่อบรรเทาความขาดแคลน

   กิจกรรมเหล่านี้ นอกจากช่วยเหลือผู้สูงอายุด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชนในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาจิตอาสาในเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นผู้นำที่ดีต่อไป