โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ พื้นที่พักพิงฯ บ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี และบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

   โคเออร์กาญจนบุรี ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ฯ บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  

   พิธีประกอบด้วยกิจกรรมบนเวที เป็นการกล่าวคำปฏิญาณ ทำความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ โดยผู้แทนหน่วยราชการและองค์กรเอกชนในพื้นที่พักพิงฯ หลังจากนั้น มีการมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

  

   ส่วนกิจกรรมภาคสนามได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนชุมชนต่างๆ การทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ปลูกวันแม่ บานวันพ่อ” เป็นการร่วมกันเพาะต้นดาวเรืองลงในถุงเพาะชำ ในวันแม่ เพื่อให้เติบโตและออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 จากนั้น มีพิธีจุดเทียนชัยร่วมกัน ณ ลานหน้าโรงเรียนในพื้นที่พักพิงฯ

  

  

  

   โคเออร์ส่งเสริมให้เยาวชนผู้ลี้ภัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เสมอมา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนผู้ลี้ภัย เป็นพลังที่ดีของชุมชน เช่น สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลแม่ดีเด่นเพื่อให้ตระหนักถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดและผู้สูงอายุในครอบครัว ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อรู้รักสามัคคีของหมู่คณะ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น