โคเออร์แม่สอดสนับสนุนโครงการ“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”

   สำนักงานโคเออร์แม่สอดร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ จ. ตาก จัดกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์“ ขึ้น เพื่อให้ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โคเออร์ทำการประสานหน่วยงานราชการเพื่อจัดหาวิทยากร และเตรียมอุปกรณ์ ต่อมา ในวันที่ 8 สิงหาคม โคเออร์และคณะกรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ ตลอดจนกลุ่มเยาวชนผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ ได้นำเยาวชนผู้ลี้ภัย จำนวน 99 คน เป็นหญิง 61 คน และชาย 38 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จนสำเร็จเรียบร้อย

   ทั้งนี้ หมายกำหนดการในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สถานที่จัดงานพระราชพิธีในแต่ละจังหวัดตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำหรับพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ สนามหลวง กรุงเทพ ฯ มีขึ้นในเวลา 22.00 น.

ในโอกาสนี้ มีสมาชิกราชวงศ์ ผู้นำ และผู้แทนต่างประเทศที่จะมางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงรวม 42 ประเทศ

  

  

  

  

โครงการ“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้หนีภัยในชุมชนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ มีสัมพันธภาพที่ดีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ร่วมกัน