โคเออร์แม่สอดร่วมจัดโครงการ “ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9”

   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการในศูนย์อพยพบ้านแม่หละ เด็กนักเรียน เยาวชน และผู้หนีภัยแม่หละ ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน“ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9” ขึ้น

   โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐบาลที่เชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง ในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้ออกดอกเหลืองอร่าม บานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

   โครงการนี้ ยังตอบสนองต่อโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย ซึ่งโคเออร์ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนในวันสำคัญ ๆ ตลอดปี

    

    

กิจกรรมวันเสาร์จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน “ปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9” วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณ พื้นที่ฯ แม่หละ โซนซี มีกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยเข้าร่วมจำนวน 150 คน เป็นหญิง 87 คน ชาย 63 คน ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง จำนวน 5,000 ต้น

    

    

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่หน้าสำนักงานหัวหน้าศูนย์ มีผู้เข้าร่วม 40 คน (ชาย 22 หญิง 18 คน)

    

    

    

    

    

    

โคเออร์และกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองจำนวน 600 ต้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่บ้านอุ้มเปี้ยม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นหญิง 148 คน ชาย 42 คน รวม 190 คน

    

    

    

    

    

“ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9” โดยเด็กนักเรียน และเยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมวันเสาร์ เป็นหญิง 131 คน และ ชาย 89 คน รวม 220 คน

    

    

    

โคเออร์และหน่วยงานในพื้นที่พักพิง ฯ จัดกิจกรรมวันเสาร์ให้เด็กและเยาวชนบ้านนุโพ“ปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั่วไทยในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 300 คน