โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ตลอดปี 2558 โคเออร์ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยในทุกพื้นที่พักพิง ฯ ทั้ง 9 แห่ง สำหรับโคเออร์แม่ฮ่องสอน หนึ่งในกิจกรรมสร้างส่งเสริมสันติภาพในกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัย คือสนับสนุนให้เยาวชนใช้พลังและศักยภาพที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์ เช่นการออกจดหมายข่าว “เสียงเยาวชน” ทุกไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มเยาวชนและชุมชน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย เรื่องสั้น สุภาษิตสอนใจ สอนภาษาอังกฤษ และเรื่องตลกขำขัน

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม การแข่งขันแสดงความสามารถ ตลอดจนการแข่งขันกีฬา และเกมส์ต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนใจด้วย

ในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โคเออร์แม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนหลายรายการ ได้แก่ การจัดสัมมนาสรุปผลงานที่ผ่านมาและการวางแผนงานปีต่อไป

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม กลุ่มเยาวชนยังมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคี เช่น การแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และการละเล่นประเภทต่างๆ การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ การแข่งโต้วาที การพูดในที่สาธารณะ ร้องเพลง และการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

เดือนธันวาคมยังมี กิจกรรมสุขสันต์วันเยาวชน ด้วยการจัดการแข่งขันการละเล่น และ กีฬาระหว่างเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ มีเยาวชนเข้าร่วม 56 คน เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งมีผู้ชมกว่า 500 คน ถือเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ดี

กลุ่มเยาวชนบ้านใหม่ในสอยได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในโอกาสวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 25-31 ธันวาคม 2558

การแข่งขันแสดงความสามารถ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นการช่วยให้เยาวชนใกล้ชิดกับชุมชนและเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนของผู้ใหญ่และครูผู้ถ่ายทอดทักษะเหล่านั้น

การแสดงพื้นบ้าน

การแข่งขันแสดงความสามารถ

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ ความถนัด ทั้งยังได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ผู้ใหญ่ในชุมชนพร้อมใจถ่ายทอดสู่เยาวชนอีกด้วย