โคเออร์แม่สอดสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสด้านการศึกษา

จากการติดตามสถานการณ์ด้านการศึกษาของผู้ลี้ภัยเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสด้านการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส พบว่า ช่วงโรงเรียนใกล้เปิดเทอม พ่อแม่บางคนมีความกระวนกระวายเรื่องหาค่าเล่าเรียนให้กับบุตรได้ไม่พอ กลัวลูกจะไม่ได้เรียน บางครอบครัวต้องเร่งหางานทำเพื่อมีเงินให้ลูกตอนเปิดเทอม ดังนั้น ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนที่ผ่านมานี้ โคเออร์จึงได้ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน จำนวน 121 ราย และมอบชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนขาดแคลน จำนวน 224 ราย เพื่อเป็นการมอบโอกาสและสร้างกำลังใจที่ดีให้แก่เด็กยากจนที่ต้องการเรียนหนังสือ ในพื้นที่พักพิง ยังมีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจำนวนมาก โคเออร์จึงได้จัดกิจกรรมวันเสาร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก เกิดทัศนคติที่ดี และคุ้นเคยกับการเข้าเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนในระบบโรงเรียนต่อไป

กิจกรรมในวันเสาร์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทัศนคติการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมต่อการเข้าเรียนในระบบ

เด็ก ๆ ที่ขาดแคลนได้รับชุดนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีเครื่องแบบเหมือนเพื่อนและพร้อมที่จะเข้าเรียน