โคเออร์กาญจนบุรีส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพที่บ้านถ้ำหิน

ตลอดปีนี้ โคเออร์กาญจนบุรีให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพของเยาวชนผู้ลี้ภัยด้วยการให้การอบรมด้านการผลิตได้แก่ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคและจำหน่ายหารายได้เลี้ยงครอบครัว มีการเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ลี้ภัยกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถในด้านที่จำเป็น ได้แก่ การทำบัญชีครัวเรือน การบันทึกรายงานการประชุม วิธีเพิ่มศักยภาพในการขาย เช่น เรียนรู้วิธีการผลิต และคำนวนต้นทุน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การดำเนินงานของร้านค้า การปรับปรุงสถานที่และบริการ แนะแนวนโยบายและวางแผนการทำงาน เพิ่มความเข้าใจด้านกฏระเบียบต่างๆ พัฒนากิจกรรม การให้คำปรึกษาหารือ และวางแผนงาน โดยมีการติดตามงานและเยี่ยมกลุ่มอาชีพเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดเวลา

เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการฝึกอาชีพให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทุกปี โคเออร์ยังได้จัดกิจกรรมนิทรรศการออกร้านของกลุ่มอาชีพขึ้น โดยปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี โดยผู้ลี้ภัยทุกกลุ่มอาชีพให้ความร่วมมือกันจัดสถานที่ และเตรียมการนำเสนอผลงานของกลุ่มมาแสดงในงานอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ผลตอบรับออกมาในทางที่ดี ได้รับคำชมจากผู้ที่สนใจเข้ามาดูงานและเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสินค้าเกษตร กลุ่มสกรีนเสื้อ รับงานสกรีนหมายเลข ตัวอักษร ภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับความไว้วางใจ จากโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่พักพิง ฯ ทำให้สมาชิกในกลุ่มพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีกลุ่มทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ กลุ่มทำน้ำหอม กลุ่มผลิตกล้วยฉาบ กลุ่มทำสบู่ กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และ แชมพู มีการพัฒนารูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ กลุ่มทำเทียน กำลังพัฒนารูปแบบเทียนหอมไล่ยุง และแบบมีสีสัน เพื่อการส่งเสริมการขาย อีกด้วย

บรรยากาศในงานแสดงผลผลิตทางเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยกลุ่มเยาวชนอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี

จัดแสดงและจำหน่ายพืชผลเกษตรและอาหาร

กลุ่มผลิตน้ำยาซักล้าง

กลุ่มผลิตไม้กวาด และ กลุ่มสกรีนเสื้อ