โคเออร์กาญจนบุรีจัดนิทรรศการกิจกรรมเสริมอาชีพสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัย

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลองในพื้นที่พักพิง ฯ โดยพื้นที่ ฯ บ้านต้นยางจัดในวันที่ 3 ธันวาคม และ พื้นที่ ฯ บ้านถ้ำหิน จัดในวันที่ 5 ธันวาคม โดยมีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โคเออร์กาญจนบุรี และกลุ่มผู้ลี้ภัยในโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง จึงร่วมพิธีเฉลิมฉลองพร้อมกับจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่ม ด้วยการนำเสนอผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ตลอดทั้งวัน ทำให้กลุ่มได้ใช้เวลาให้ความรู้และข้อมูลต่อผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนสามารถสาธิตและจำหน่ายผลผลิตได้แก่ เทียนไข สบู่ น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด พืชผัก เนื้อสัตว์ ฯลฯ อย่างเต็มที่ บางกลุ่มจำหน่ายผลผลิตหมดก่อนงานเลิก บางกลุ่มเหลือผลิต ภัณฑ์เพียงเล็กน้อย

โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมสร้างอาชีพด้านการผลิตอาหารและของใช้ตลอดมา

สำหรับการจัดงานพร้อมกับงานวันพ่อแห่งชาติของพื้นที่พักพิงฯ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลี้ภัยจำนวนมากได้รู้จักกับกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองเสริมอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองในอนาคต อีกทั้งช่วยให้ผู้ลี้ภัยในโครงการเกิดความภูมิใจที่ได้นำเสนอผลงานตลอดจนสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว