โคเออร์แม่สอดสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนผู้ลี้ภัยต้นแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนตลอดเดือนพฤศจิกายน

ที่บ้านอุ้มเปี้ยมมีการจัด โครงการสร้างเครือข่าย พี่สอนน้อง โดยสนับสนุนให้เยาวชนจำนวน 23 คน เข้าไปสอนน้องในโรงเรียนต่างๆและตามหอพัก เรื่องหน้าที่ของตนเองที่จะต้องให้ความช่วยเหลือชุมชนมีอะไรบ้าง ชี้ให้เห็นสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูก พร้อมกันนี้ได้มีการแสดงละครแฝงแนวความคิดให้กับน้องๆในโรงเรียนได้คิดตามไปด้วยว่าเราควรที่จะมีความคิดและปฏิบัติจัดการกับตนเองอย่างไรในรูปแบบของการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกทำร้าย เป็นต้น กิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายพี่สอนน้องนี้ ได้มีการดำเนินการไปแล้วสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้จำนวน 5 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 268 คนกิจกรรมนี้มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีกับคณะครูและนักเรียน โดยต้องการให้มาจัดบ่อยๆ

ต่อมาในวันที่ 14 เยาวชนจำนวน 47 คนเข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ เรียนรู้วิธีการทำยาดมสมุนไพร เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและช่วยเหลือผู้สูงอายุ

เยาวชนบ้านนุโพจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดวัด และโบสถ์ วันที่ 7,14 และ 21 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมเยาวชนวันที่ 18 เป็นการแนะนำผู้สูงอายุล้างมืออย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ

วันที่ 27 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ มอบอาหารและของใช้ที่จำเป็น มีการพูดคุยให้กำลังใจและทำความสะอาดบ้านให้อีกด้วย