โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กผู้ลี้ภัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 โคเออร์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กผู้ลี้ภัยขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีเด็กผู้ลี้ภัยจำนวน 37 คน มาเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกพืชผัก เพื่อรับประทานในครอบครัว และ แบ่งปันให้กับผู้อื่น

เจ้าหน้าที่เกษตรของโคเออร์ เป็นผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี โดยอธิบายขั้นตอนวิธีการเพาะปลูก ซึ่งได้แก่ การเตรียมดิน การทำปุ๋ย การเพาะเมล็ดในถาดหลุม และในกระถาง การดูแลรดน้ำทุกวัน เมื่อเด็ก ๆ ได้รับความรู้ด้านทฤษฏีพอสมควรแล้ว จึงเริ่มลงมือปฏิบัติ โดยให้หว่านเมล็ดพริก และ เมล็ดผักกาดในถาดหลุม และหว่านเมล็ดต้นหอมลงในกระถาง จากนั้นให้ นำกระถางกลับไปดูแลรดน้ำที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เห็นต้นไม้ที่ตนเองปลูกเจริญเติบโต มาเป็นอาหารสำหรับเด็กๆ และครอบครัวต่อไป

ช่วยกันตักดินใส่ถาดเพาะ และเจาะหลุมเพื่อหยอดเมล็ด

เด็ก ๆ บรรจงหยอดเมล็ดพันธุ์ ลงหลุมเพาะ และปลูกต้นหอมในกระถางอย่างตั้งใจ และทนุถนอม

ผลงานของเด็กๆ 5 วันหลังจากที่เด็กๆเพราะกล้า ต้นกล้าเริ่มงอก

เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้น และสนุกสนานกับการได้ลงมือทำกิจกรรม และใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ เกิดความรู้ด้านการปลูกผัก มีความภาคภูมิใจที่เห็นผักของตนเองสามารถนำไปเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นอาหารในครัวเรือนของตนเอง อีกทั้งสร้างนิสัยความรับผิดชอบของเด็กให้มีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ที่เอากลับไปดูแลที่บ้าน

โคเออร์ได้ติดตามดูผลการเพาะปลูกตามบ้านเด็ก ๆ พบว่าเด็กหญิงคามิลล่า อายุ 14 ปี ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ และได้ลงมือปลูกเมล็ดต้นหอมลงกระถางและนำกระถางกลับบ้าน เธอมีความสุขเมื่อได้รดน้ำทุกเช้า-เย็น และเฝ้าดูทุกวันจนกระทั่งเห็นต้นกล้างอกงามขึ้นมา ทำให้เธอเกิดความภูมิใจมาก

สำหรับเมล็ดพริก และผักกาด ที่เด็กๆ เพาะไว้นั้น เมื่อเติบโตเป็นต้นกล้าแล้ว จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก โคเออร์จะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมาพบปะชุมนุม และทำการย้ายกล้าใส่ถุง เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน ส่วนกล้าผักที่เหลือจะรดน้ำดูแลต่อไป เมื่อโตเต็มที่แล้วเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จะนำไปแจกจ่ายผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยยากไร้เวลาไปเยี่ยมบ้าน