โคเออร์แม่ฮ่องสอนดำเนินการป้องกันภัยพิบัติและสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่พักพิง

ตั้งแต่ต้นปีนี้ โคเออร์แม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ลี้ภัยในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มแข็ง ด้วยการจัดอบรมป้องกันภัยพิบัติ การดับไฟเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงที่โคเออร์ติดตั้งประจำสถานีดับเพลิงย่อยตามจุดต่าง ๆ เพื่อเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ใช้งานอย่างสะดวกเมื่อจำเป็น การซ้อมอพยพผู้คนไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ เป็นต้น

ที่ผ่านมาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม เมื่อวันที่ 21 มกราคม และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และเกิดที่บ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ทันทีที่เกิดเหตุ ผู้ลี้ภัยที่ได้รับการฝึกฝนต่างก็นำอุปกรณ์ในสถานีดับเพลิงที่ได้รับมอบจากโคเออร์ได้แก่ ถังดับเพลิง ไม้ตบไฟ ตะขอเกี่ยวไฟ คราด ฯลฯ มาใช้ดับไฟทันท่วงที ทำให้มีบ้านต้นเพลิงเสียหายเพียงหลังเดียวทุกครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2558 ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯบ้านแม่สุริน อาสาสมัครผู้ลี้ภัยที่ได้รับการฝึกจากโคเออร์ได้ทำการดับไฟอย่างทันท่วงที ส่งผลให้ไฟไม่ลุกลาม ก่อนที่โคเออร์จะให้การบรรเทาทุกข์เพื่อฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยต่อไป

การซ้อมอพยพเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านใหม่ในสอย จากดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ พลเรือน เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยในยามเกิดภัยพิบัติทว่า แม้จะได้ใช้มาตรการเฝ้าระวังตลอดจนป้องกันอย่างเต็มที่ แต่ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ก็ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยบ้านใหม่ในสอย โดยเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว หน่วยดับเพลิงต้องใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง จึงจะสามารถดับเพลิงลงได้ และพบว่ามี บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหมด 186 หลัง เสียหายบางส่วนอีกจำนวน 39 หลัง มีผู้ลี้ภัยได้รับผลกระทบจำนวน 1,065 คน

โคเออร์และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานกันทุกวันอย่างเต็มที่และใกล้ชิดเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยครั้งใหญ่นี้เป็นไปอย่างทั่วถึง

โคเออร์ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรหลักในด้านการให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค ได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และกรรมการผู้ลี้ภัย และองค์การอื่น ๆ ในด้านสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้การแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์ไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว โดยเครื่องอุปโภคที่จำเป็นเร่งด่วนได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว ของใช้สำหรับทารก และผู้สูงอายุ

มีกระดานแสดงข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์วันต่อวัน เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ผู้ลี้ภัยที่ประสบอัคคีภัยและไร้ที่อยู่ ได้เข้ามาพักที่สำนักงานโคเออร์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดอัคคีภัย เป็นที่พักฉุกเฉินชั่วคราว โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ของโคเออร์เข้าเยี่ยมเยียนผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อประเมินสภาพความเป็นอยู่ ความวิตกกังวลซึมเศร้า และส่งต่อผู้ที่เจ็บป่วยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ โคเออร์ได้จัดกิจกรรมกึ่งสันทนาการแก่เด็กๆ เพื่อการพัฒนาจิตใจและผ่อนคลายความวิตกกังวลจากการสูญเสียบ้านเรือน ในระหว่างที่รอการจัดหาที่พักอาศัยแห่งใหม่ต่อไป

เดือนพฤษภาคม โคเออร์ได้ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงแต่ละแห่งในพื้นที่พักพิง ฯ เพื่อตรวจดูสภาพวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานต่อไป