โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพเพื่อผู้ลี้ภัยในปี 2558 อย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ มีการรับสมัครผู้ลี้ภัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิชาชีพตามความสนใจสำหรับที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้ลี้ภัยให้ความสนใจหลักสูตรวการทำน้ำยาซักผ้า ครีมอาบน้ำและยาสระผม ดังนั้นในวันที่ 20 มีนาคม 2558 วิทยากรจากโคเออร์กาญจนบุรี จึงได้เปิดการอบรมให้ความรู้ทั้งวิธีการผลิต การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเพื่อให้ทราบผลกำไร อันเป็นการเรียนรู้ครบวงจร มีเยาวชนผู้ลี้ภัยสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน