โครงการจดหมายข่าวเพื่อเยาวชน บ้านใหม่ในสอย

โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยกลุ่มมีการจัดประชุมตลอดมา ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุม ของสมาชิก 15 คน ซึ่งมีวาระน่าสนใจ ได้แก่ การจัดทำจดหมายข่าว ฉบับที่ 2 การจัดงานประกวดวาดภาพในวันเสาร์ของเดือนเมษายน และการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในระดับชุมชน

โดยเนื้อหาจดหมายข่าวเยาวชนจะมี 8 หัวข้อ ได้แก่ บทกวี บทความ เรื่องสั้น ความเป็นมาของกลุ่มเยาวชนบ้านใหม่ในสอย ประเด็นที่น่าสนใจ สุภาษิตสอนใจ ความรู้ภาษาอังกฤษสั้น ๆ และเรื่องสนุกประกอบภาพ ซึ่งมีเยาวชนที่มีความสามารถดูแลรับผิดชอบแต่ละส่วน และนำเนื้อหามาเสนอที่ประชุมเพื่อการพิจารณารอบสุดท้ายก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

จากนั้นเป็นการหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันเสาร์ซึ่งจะมีการจัดประกวดวาดภาพโดยเด็กและเยาวชนจำนวน 100 คน ในวันที่ 25 เมษายน ณ สำนักงานโคเออร์ บ้านใหม่ในสอย และเรื่องสุดท้าย คือการหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งเห็นพ้องกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในชุมชนผู้ลี้ภัย กำหนดผู้เล่นอายุไม่เกิน 25 ปี และจะทำการแข่งขันกันในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้