โคเออร์ส่งเสริมกิจกรรมแบ่งปันไออุ่นน้ำเต้าหู้ เพื่อผู้สูงอายุบ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ. ตาก

โคเออร์ร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัย บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ. ตาก ส่งเสริมแนวทางการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะของเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย ด้วยกิจกรรมการทำน้ำเต้าหู้ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุภายในชุมชนของตนเอง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 มีเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 คน เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะที่ดีแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้การทำน้ำเต้าหู้ อันสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ มีการอบรมภาคทฤษฎีชี้แจงวัตถุประสงค์ จากนั้น จึงเป็นการสาธิตวิธีการทำน้ำเต้าหู้ให้เด็กได้ทดลองทำในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การคั้นน้ำ การกรองถั่ว การต้มน้ำเต้าหู้ การช่วยกันกรอกน้ำเต้าหู้บรรจุถุง และนำไปแจกกลุ่มผู้สูงอายุในเขตของตนเอง เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างแสดงความคิดเห็นว่าชอบกิจกรรมนี้ เนื่องจากสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

ต่อมาในวันที่ 13 ตุลาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมแนะนำผู้สูงอายุด้วยการให้ความรู้เรื่องของปัญหาสุขภาพ และการดูแลรักษาร่างกายในช่วงฤดูกาลเปลี่ยนแปลง คือการพยายามทำร่างกายให้อบอุ่นเป็นประจำ เช่น การดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ การแช่เท้าในน้ำอุ่น เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และปรับอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อจะได้นอนหลับสบายตัวมากขึ้น จากนั้น มีการสอนการออกกำลังกายของกลุ่ม ด้วยการสอนการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก บริหารนิ้วมือ เพื่อสร้างความคล่องตัวในการหยิบจับสิ่งของขนาดเล็ก และการบริหารท่าที่ช่วยให้หายปวดหลัง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เกษตรของโคเออร์ได้เข้ามาร่วมให้ความรู้เรื่องของการเพาะถั่วงอกไว้รับประทานอย่างง่ายๆ โดยมีการสาธิตวิธีการและให้ผู้สูงอายุทดลองเพาะด้วยตนเองและนำกลับบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับเดือนพฤศจิกายน มีการอบรมผู้สูงอายุ จำนวน 24 คนเรื่องการดูแลรักษาร่างกายในช่วงฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เช่น เป็นโรคไข้หวัด ด้วยการสวมเครื่องกันหนาวและการดื่มน้ำอุ่นเพื่อความอบอุ่นของร่างกาย ตลอดจนสอนให้ออกกำลังกาย ด้วยการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก บริหารนิ้วมือ เพื่อสร้างความคล่องตัวในการหยิบจับสิ่งของขนาดเล็ก การบริหารท่าที่ช่วยให้หายปวดหลัง และการออกกำลังกายโดยการใช้หนังยางดึงเพื่อเพิ่มกำลังแขนและมือ รวมทั้งการรำกระบี่กระบองเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายของผู้สูงอายุ

ส่วนเดือนธันวาคมมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 28 คน ในวิธีการป้องกันโรค และการสังเกตอาการของโรค เช่น โรคไข้เลือดออก ท้องร่วง และมาลาเรีย การดูแลตนเองให้ห่างจากโรคความดันโลหิตสูง การบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม วิธีการป้องกันโรคแบบง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทำให้ร่างกายของตนเองอบอุ่นอยู่เสมอ ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ การอบอุ่นร่างกายด้วยการออกกำลังกาย การดื่มน้ำอุ่นเป็นต้น ท้ายสุด เจ้าหน้าที่สอนผู้สูงอายุออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์เสริมหนังยางและไม้กระบอง สอนเป็นท่าทางไปทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม