โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันเสาร์สำหรับเด็กผู้ลี้ภัย

โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันเสาร์สำหรับเด็กผู้ลี้ภัยที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม และ บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยที่พื้นที่บ้านแม่สุริน เป็นการสอนให้เด็ก ๆ 76 คน ซึ่งมีเด็กหญิง 49 คน และ เด็กชาย 27 คน ฝึกทำของเล่นใช้เอง ส่วนที่พื้นที่บ้านใหม่ในสอยเป็นการสอนให้เด็ก ๆ 62 คน ซึ่งเป็นหญิง 19 คน และ ชาย 43 คน ช่วยกันออกแบบ ตกแต่งพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก เช่น ระบายสีก้อนหินประดับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ 138 คนที่ร่วมกิจกรรม รู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยังเป็นการสอนให้รู้จักรักษาหวงแหนเป็นเจ้าของ และผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ตัวเองตกแต่งไว้อย่างสวยงามน่าเล่นและน่าใช้นี้

เด็กผู้ลี้ภัยกำลังสนุกสนานภาคภูมิใจในของเล่นที่ทำขึ้นเอง