โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมวิชาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองที่บ้านแม่สุริน

ในเดือนกรกฎาคม 2557 ให้การอบรมเทคนิคในการทำสบู่ การคำนวณสุตรสวนผสม ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เข้าใจและสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์

อบรมการทำสบู่ ส่วนผสมและขั้นตอนในการผลิตสบู่ ได้แก่ การนำน้ำสะอาด โซดาไฟ น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว และหัวน้ำหอม นำมาทำละลาย ที่อุณหภูมิ 40 องศา ให้นำไปใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ เพื่อให้สบู่แข็งตัวและผึ่งไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนนำมาใส่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อไป

สบู่ผลิตจากน้ำมันมะพร้าว โครงการพึ่งพาตนเองกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พื้นที่พักพิงบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

อบรมการทอผ้า วิทยากรให้การอบรมการทอผ้าด้วยเครื่อง และให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การปั่นด้าย เก็บตะกอ การทอลายต่างๆ จนจบกระบวนการเพื่อให้สมาชิกที่มีความสนใจ สามารถเป็นแกนหลัก และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกคนอื่นในกลุ่มได้ต่อไป

ผ้าที่ทอสำเร็จความยาวประมาณ 6 เมตร (2 ทบ) สามารถนำไปตัดเย็บเพื่อเป็นสินค้าต่อไป

การอบรมการพิมพ์ลายบนเสื้อ เป็นการสอนให้ทราบถึงรูปแบบการสกรีนแบบง่ายๆ มี ขั้นตอนและวิธีการสกรีนบนเนื้อผ้าแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถผลิตเป็นอาชีพได้

บันทึกวัตถุดิบ

ใช้กระดาษกาวติดที่ไม้อัด เพื่อรองไม่ให้สีเลอะ และทำความสะอาดได้ง่าย

เอาเสื้อมาสวมตรึงที่ไม้อัด แล้วทำให้เสื้อตรึง แล้ววางบล็อกบนจุดศูนย์กลางของเสื้อเพื่อที่จะทำการสกรีน

เอาสีลงบนบล็อกแล้วเกลี่ย และเกลี่ยสีให้สม่ำเสมอ

เสื้อที่สกรีนเสร็จแล้ว ผลงาน ของกลุ่ม