โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรม “การป้องกันภัยพิบัติ ..ไฟไหม้ น้ำท่วม และดินถล่ม”

โดยที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการป้องกันภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของโลกและแม้แต่ในพื้นที่ชายแดน โคเออร์กาญจนบุรีจึงได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อให้ผู้ลี้ภัย ได้เกิดความตระหนักและรู้จักเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติทั้ง 3 ประเภทนี้ โดยจัดการอบรมขึ้นที่ พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 มีผู้ลี้ภัยเข้าอบรมจำนวน 300 คน โดยแบ่งเข้ารับการอบรมวันละ 150 คน ส่วนที่พื้นที่ ฯ บ้านต้นยาง ได้จัดอบรมเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 310 คน โดยหวังให้ผู้ลี้ภัยได้เกิดความตระหนักและความรู้เรื่องภัยพิบัติในปัจจุบัน เพื่อนำความรู้ไปใช้หากเดินทางไปยังประเทศที่สามหรือกลับประเทศอีกด้วย

การอบรมป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงการสาธิตการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตและการใช้เครื่องดับเพลิงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 310 คน

การอบรมเรื่องการป้องกันภัยพิบัติให้กับผู้ลี้ภัย จำนวน 300 คน ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี