เจ้าหน้าที่คารีตัสเดนมาร์คเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกอาชีพผู้ลี้ภัยที่บ้านอุ้มเปี้ยมและนุโพ

ในวันที่ 26 และ 27 สิงหาคม 2557 คุณอิงกุน แซมดาล วิเคน ผู้ประสานงานโครงการจากคารีตัสเดนมาร์ค ได้มาเยี่ยมชมโครงการต่างๆที่สนับสนุนให้กับผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยม และนุโพ เช่น เยี่ยมชมการอบรมเกษตรกร เยี่ยมบ้านของผู้ด้อยโอกาส และบ้านเกษตรกรผู้ด้อยโอกาส จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมกิจกรรมร้านค้าผลผลิตทางการเกษตร และของใช้ประจำวันในครัวเรือน โรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมสำนักงานเกษตรของโคเออร์และ สัมภาษณ์เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัย

ที่บ้านอุ้มเปี้ยม ได้ชมการแสดงของเด็กนักเรียนเพื่อต้อนรับอาคันตุกะ

เยี่ยมร้านค้าที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และของใช้ประจำวัน เช่น ผัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สบู่ เทียนไข น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ยาหม่อง และ ผ้าพันคอ

เยี่ยมชมการอบรมเกษตรกร ที่เคยผ่านการอบรมขั้นต้นแล้ว 39 คน (ชาย 34 หญิง 5 คน) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่สำนักงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งหัวข้อการอบรมได้แก่ การทำบัญชีครัวเรือน การคัดแยกและเก็บเมล็ดพันธ์เพื่อใช้ปลูกรุ่นต่อไป การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และการเพาะเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อยับยั้งโรคในพืช

เยี่ยมชมแปลงเกษตรบ้านอุ้มเปี้ยม ส่วนใหญ่อยู่ตามบ้านที่อยู่บนพื้นที่ดอน มีผู้ลี้ภัยมารับเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม โคเออร์ได้นำอาคันตุกะเข้าเยี่ยมดูกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนที่พื้นที่ ฯ บ้านนุโพ

ผู้ลี้ภัยมอบของที่ระลึกเป็นเสื้อกะเหรี่ยงและชุดของขวัญประกอบไปด้วย เทียนไข สบู่ และยาหม่อง

เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงปลาจำนวน 2 กลุ่ม, เลี้ยงกบจำนวน 2 กลุ่ม , กลุ่มผลิตเทียน 1 กลุ่ม และกลุ่มผลิตสบู่ 1 กลุ่ม

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นำเจ้าหน้าที่คารีตัสเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านชายแดน