โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมอาสาสมัครในชุมชนผู้ลี้ภัย

               โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมอาสาสมัครในชุมชนผู้ลี้ภัยขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่พื้นที่ ฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี เพื่อให้อาสาสมัคร โคเออร์ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยในชุมชน ได้รู้จักงานของโคเออร์ในภาพรวม รู้จักวิเคราะห์ว่า กลุ่ม EVIs คือใคร โดยจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติ แล้วให้อาสาสมัครผู้ลี้ภัยวิเคราะห์ผุ้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือและเหตุผล ซื่งผลออกมาตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโคเออร์ คือ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนท้อง และแม่ม่าย เพราะอ่อนแอ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

               นอกจากนี้ โคออร์ยังจัดกิจกรรมในหัวข้อ “เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าบุคคลที่เราพบต้องการความช่วยเหลือ” โดยให้อาสาสมัครได้ดูละครเกี่ยวกับพ่อแม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์และเรียนรู้วิธีการสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กถูกทารุณกรรม เมื่อพบเห็นเหตุการณ์แบบนั้น และวิเคราะห์สถานการณ์ว่าสมควรรายงาน จะเขียนแจ้งเหตุการณ์อย่างไรเพื่อให้เด็กได้รับความช่วยเหลือ

               จากการอบรมครั้งนี้ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันร่างแบบฟอร์มการรับแจ้งเหตุสำหรับอาสาสมัคร เพื่อใช้ร่วมกัน