กิจกรรมสอนเด็กพิเศษทำตุ๊กตาสำหรับนวดมือจากลูกโป่ง

               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โคเออร์จัดกิจกรรมสอนเด็กพิเศษที่แม่ละอูนทำตุ๊กตาสำหรับนวดมือจากลูกโป่ง โดยมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน อุปกรณ์ที่ใช้คือ ลูกโป่งอย่างหนา เมล็ดถั่วเขียว และกระดาษสีสำหรับตกแต่งหน้าตา ตุ๊กตา

               ส่วนวิธีการทำคือให้เด็กกรอกเมล็ดถั่วเขียว หรือทราย ลงในลูกโป่ง จนได้ขนาดพอมือแล้ว ให้นำลูกโป่งอีกใบมาสวมทับอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ทำการตกแต่งหน้าตาตามที่เด็กต้องการ

               ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอน มีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชนของโคเออร์ คอยช่วยเหลือเด็กๆ ในการฝึกหัดทำของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งนอกจากเด็กจะเกิดความเพลิดเพลินจากการมีของเล่นเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งแล้ว ยังเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถ เกิดความตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า ได้ร้บความสนใจในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีกด้วย