สำนักงานโคเออร์สนามต่าง ๆ จัดกิจกรรมอภิบาลในเดือนธันวาคม 2556

กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดงานเฉลิมฉลองวัน คริสตมาส ซึ่งเป็นวันพระคริสตสมภพ งานอภิบาลด็กและผู้สูงอายุ ด้วยการแจกจ่ายของใช้ที่จำเป็น เช่น การเยี่ยมบ้านและแจกจ่ายเสื้อกันหนาวให้ผู้สูงอายุและคนป่วย แจกชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาให้กับเด็กนักเรียน

กิจกรรมในโรงเรียนวันอาทิตย์ ที่บ้านต้นยาง

กิจกรรมฉลองวันคริสต์มาสที่ บ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี

คุณพ่อจัสตินได้เข้าไปถวายมิสซาฉลองคริสตมาส และเศกถ้ำพระกุมาร ให้กับผู้ลี้ภัยทั้ง 2 พื้นที่ คือที่บ้านต้นยางและที่บ้านถ้ำหิน โดยไปเยี่ยมกลุ่มคาทอลิกตามบ้านทุกหลัง ที่บ้านต้นยาง เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 และได้เข้าไปจัดกิจกรรมฉลองคริสตมาสที่บ้านถ้ำหิน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2556

เยี่ยมบ้านที่มีผู้สูงอายุ

โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสให้กับผู้ลี้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานกำจัดขยะ พื้นที่ฯ บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก

กิจกรรมวันคริสต์มาสที่บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก

แจกเสื้อนักเรียนมือสองให้ผู้ลี้ภัยเด็ก

เยี่ยมและแจกเสื้อกันหนาวที่ได้รับบริจาคมาให้กับผู้ลี้ภัยผู้สูงอายุ