พิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 3 แห่งที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

หลังจากเหตุการณ์ไฟไฟม้พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่สุริน โคเออร์แม่ฮ่องสอน ได้ทำการเปิดศูนย์สังคมสงเคราะห์ ศูนย์เกษตร และศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อให้บริการแก่ผู้ลี้ภัยอีกครั้ง