โครงการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัย และชุมชนไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

               ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่โคเออร์ กรุงเทพฯ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างฐานเฝ้าระวังไฟ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเน้นให้การก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ เช่น สร้างให้ลอยขึ้นเหนือพื้นดิน เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ภายในถูกน้ำฝนสาดใส่ ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และแนะนำให้ดูแลอุปกรณ์เฝ้าระวังไฟโดยเฉพาะถังน้ำและถังฉีดยา ให้มีการเติมน้ำ และน้ำยา ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอด เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ได้ทันที

ฐานเฝ้าระวังไฟชุมชนที่ 3 ได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการแก้ไข โดยให้ยกสูงเหนือพื้นดิน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในถูกน้ำฝน