โคเออร์แม่สอดและแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์เด็กเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เพลิงไหม้บ้านแม่สุริน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุรินหลังจากสถานการณ์เพลิงไหม้ วันที่ 22 มีนาคม 2556 สำนักงานโคเออร์ในสนามต่าง ๆ ได้ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูจิตใจผู้ลี้ภัยให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบ ได้รับความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมพัฒนาและสร้างสรรค์จิตใจ โดยคณะบุคลากร โคเออร์แม่ฮ่องสอนและ แม่สอด ดังต่อไปนี้

กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่สร้างสรรค์เด็กที่จัดขึ้นชั่วคราวเฉพาะกิจที่บ้านแม่สุรินนี้ ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ ทุกวัย แม้แต่ผู้ปกครองที่พอมีเวลาก็มาร่วมด้วย แม้เครื่องเล่นมีไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนเด็ก กิจกรรมวันที่ 2 เมษายน ได้รับความสนใจ โดยภาคเช้ามีเด็กมาร่วม 40 คน ถึงภาคบ่าย มีเพิ่มเป็น 70 คน ทำให้โคเออร์นัดหมายจัดกิจกรรมวันรุ่งขึ้นต่อไป และด้วยความสำเร็จอย่างดี วันต่อมา จึงมีเด็ก ๆ มารอถึง 80 คน เพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เพลิงไหม้ที่บ้านแม่สุริน กิจกรรมเหล่านี้ช่วยบรรเทาใจเด็กๆ ให้ผ่อนคลายจากสภาวการณ์เลวร้ายต่างๆที่เขาได้เผชิญมา

เด็กๆวัย 2-12 ปีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในบ้านแม่สุรินให้ความสนใจร่วมกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูจิตใจ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

กิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ 3 เมษายน ได้รับความสนใจเช่นเคย

ในวันที่ 4 เมษายน เด็ก ๆ ได้สนุกสนานกับกิจกรรมและเกมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ด้วยกิจกรรม “ผ้าวิเศษ” โดยให้เด็ก ๆ ร่วมกันจินตนาการว่าจะสร้างผืนผ้านี้ให้เป็นอะไรได้บ้าง เช่น ทำเป็นคลื่นทะเล เป็นกระทะ เป็นบอลลูน แล้วเด็ก ๆ ก็ต้องช่วยกันทำผ้าผืนนี้ให้เป็นตามจินตนาการ

กิจกรรมเยี่ยมเยียนเพื่อประเมินผลความต้องการพื้นฐานของเด็ก
ในห้วงเวลาเดียวกัน นอกจากกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์เด็กแล้ว คณะเจ้าหน้าที่โคเออร์แม่ฮ่องสอนและโคเออร์แม่สอดยังได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประเมินผลความต้องการของเด็กที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการเยี่ยมเยียนสอบถามสภาพความเป็นอยู่ อาหารการกิน ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในสถานที่ชั่วคราวหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยมีการบันทึกในแบบสอบถาม เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง

เจ้าหน้าที่โคเออร์แม่สอดเยี่ยมเด็กที่พักอยู่ในโรงเรียนมัธยม ซึ่งจัดเป็นที่พักพิงชั่วคราวของเด็กนักเรียนประจำ

เจ้าหน้าที่โครงการสังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ และเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชนกำลังสัมภาษณ์เด็กและบันทึกในแบบสอบถามเพื่อนำมาประเมินการให้ความช่วยเหลือและดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง