กิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้เพื่อการพื่งพาตนเอง

กิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้เพื่อการพื่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยที่ด้อยโอกาสในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยที่ด้อยโอกาส 24 กลุ่มในพื้นที่บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง และบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมมากได้แก่น้ำยาล้างจาน และ กิจกรรมทอผ้า

การผลิตสบู่โดยผู้ลี้ภัยแม่ฮ่องสอน

ในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำยาล้างจาน ยาหม่องน้ำ และเทียนไข ออกแสดงและจำหน่ายหารายได้ให้ผู้ลี้ภัย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้แทนหน่วยงาน ต่าง ๆ เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย