โคเออร์แม่สะเรียงมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากพายุฝน ดินถล่มและต้นไม้ล้มทับบ้านพัง

เนื่องจากในเดือนนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เกิดน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้มีดินถล่มปิดทางที่หมู่บ้านแม่สามแลบ ซึ่งเป็นถนนเข้าออกระหว่างทางไปศูนย์อพยพ นอกจากนี้น้ำในห้วยแม่ลามาหลวงที่สูงขึ้น ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันที่ 20 สิงหาคม 2013 เกิดดินถล่มในหลายจุดของพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูน เช่นที่ หมู่ 1 หมู่ 6 หมู่ 7 และ หมู่ 10 และพื้นที่พักพิงบ้านแม่ลามาหลวง หมู่ 6 และ หมู่ 7 มีครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับตัวบ้าน และดินถล่มบ้านพัง รวม 4 ครอบครัว คือที่แม่ลามาหลวง 2 ครอบครัว และแม่ละอูน 2 ครอบครัว มีผู้ลี้ภัยที่พื้นที่พักพิงแม่ลามาหลวงได้รับบาดเจ็บ และนำส่งโรงพยาบาล 1 คน โคเออร์ได้มอบของใช้ที่จำเป็น และเครื่องครัวแก่ผู้ประสบภัยเหล่านี้แล้ว

ผู้ประสบภัยที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่ละอูน

ครอบครัวผู้ประสบภัยที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่ลามาหลวง