สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน เมษายน 2556 10 วัน หลังอัคคีภัยครั้งใหญ่

                มีการประชุมวางแผนและหารือเรื่องการก่อสร้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมกับคณะกรรมการพื้นที่พักพิง ฯ ผู้แทนภาครัฐแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย และกรมป่าไม้ว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยพักอาศัยในบริเวณลาดชันอีกต่อไป ผู้ที่เคยมีบ้านเรือนบริเวณพื้นที่ลาดชันจะต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ราบ โดยไม่มีการขยายพื้นที่

ข้อเสนอเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างใหม่ โดย TBC และ กรรมการศูนย์พักพิง ฯ กับ หัวหน้าคุ้ม
               1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียนคริสตศาสนา รองรับได้ 20 หลังคาเรือน
               2. บริเวณที่ตั้งสำนักงานบริการสังคม ศูนย์ฝึกอาชีพและศูนย์เกษตร ของโคเออร์ ในคุ้ม 4 เสนอให้สร้างบ้านเรือนสำหรับผู้ที่ย้ายลงมาจากเนินเขา สร้างอาคารเก็บของ หอพัก วัด โรงเรียน และสนามเด็กเล่น โดยจะปรับพื้นที่ส่วนที่ลาดเอียงไม่ให้เป็นจุดเสี่ยงต่อดินถล่ม
               3. สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ เสนอให้สร้างในที่เดิมซึ่งสะดวกต่อผู้ด้อยโอกาสเข้ามาใช้บริการ หากต้องย้าย เสนอให้ย้ายไปคุ้ม 2 ติดกับพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก 4. ขอให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง ในหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง

เรื่องน้ำและสุขาภิบาล - IRC จะดำเนินการเรื่องน้ำและสุขาภิบาลให้กับชุมชน โดยจัดสร้างห้องสุขารวม 1 หลัง ต่อ บ้าน 6 หลัง
               การปฏิบัติ - จะมีการประชุมในวันที่ 3 เมษายนระหว่าง กรรมการศูนย์พักพิง ฯ กับ ทุกหน่วยงาน กลุ่มต่างๆ และ กรรมการกะเรนนีเรื่องข้อเสนอต่าง ๆ แผนและการก่อสร้าง โดยจะใช้ระบบ GPS มาช่วยคำนวณ

หมายเหตุ – ในการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่โคเออร์ในเวลาต่อมา มีข้อสรุปว่า หากสร้างสำนักงานบริการสังคมใหม่ไว้ ข้าง ๆ พื้นที่สร้างสรรค์เด็กของคุ้ม 2 ก็สามารถยกพื้นที่ในคุ้ม 4 ให้เป็นที่สร้างบ้านให้ผู้ลี้ภัยได้ โดยจะนำข้อเสนอนี้ไปแจ้งต่อที่ประชุมวันที่ 3 เมษายนต่อไป
เดิมโคเออร์ต้องการสร้างสำนักงานบริการสังคมในพื้นที่เดิมซึ่งสะดวกต่อการที่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และ เด็กๆ มาใช้บริการ

               • เจ้าหน้าที่โคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กในคุ้ม 3 และ 4
               • โดยที่คุ้ม 3 จัดที่เพิงชั่วคราว มีเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรม 33 คน
               • ที่คุ้ม 4 จัดในลานกลางแจ้งใกล้ทางเข้า มีเด็กมาร่วมประมาณ 50 คน
               • กิจกรรมสร้างสรรค์เด็ก เป็นทั้งช่วงเวลาผ่อนคลายและสังเกตการณ์ว่า หลังจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อสภาพจิตใจเด็ก ๆ อย่างไร หากพบเด็กที่แสดงออกถึงผลกระทบทางสังคมและจิตใจ จะทำการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดูแลช่วยเหลือ จากการเฝ้าสังเกต พบว่า เด็ก ๆ มีความสนใจ และแสดงออกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และสภาพที่เป็นอยู่ โดยเด็กส่วนใหญ่จะวาดภาพเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ ภาพเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาเยี่ยมดูแลพื้นที่ และภาพเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

ภาพวาดฝีมือเด็กผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุรินที่มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก ที่โคเออร์จัดให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ตามความสนใจ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะวาดภาพตามที่เห็น เช่น บ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ ภาพเจ้าหน้าที่และเฮลิคอปเตอร์ที่มาเยี่ยมพื้นที่

เด็ก ๆ ผู้ลี้ภัยในพื้นที่บ้านแม่สุรินกำลังสนุกสนานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีและเพลง เพื่อผ่อนคลายและส่งเสริมสุขภาวะของกาย ใจ สังคม และ ปัญญา

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ๆ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวคุ้ม 3 สวมหมวกกระดาษลายการ์ตูนที่ช่วยกันหัดทำ