สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุริน วันที่ 29 มีนาคม 2556

เรียน ท่านผู้อ่าน

              ในนามของผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงสุดในความกรุณาที่ท่านทั้งหลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่ได้เสียสละและบริจาคสิ่งของและปัจจัยเพื่อช่วยให้กิจกรรมบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ สำหรับผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี

               ซึ่งหลังจาก ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือขั้นต้นแล้ว กิจกรรมของโคเออร์ต่อจากนี้ไปคือ การช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป ด้วยกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อยโอกาส เด็กที่ไร้ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้ได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาชีพตามความถนัด ที่จะช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูชีวิต และเลี้ยงตัวได้ในอนาคต อันได้แก่ การอบรมและการผลิตของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ เทียนไขส่องสว่าง และยาหม่อง ตลอดจน การเกษตร ได้แก่ การอบรมให้มีทักษะในการเพาะปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา กบ และ สุกร เป็นต้น โคเออร์จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านกรุณาสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการพึ่งพาตนเองไปสู่ความพอเพียงของผู้ลี้ภัยที่ประสบเคราะห์กรรมอย่างใหญ่หลวงถึงสองครั้ง ครั้งแรกคือ การที่ต้องหนีภัยจากการสู้รบในประเทศของตน และการสูญเสียจากอัคคีภัยครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่พวกเขาต้องพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดซึ่งบางคนก็ไม่โชคดีพอ และ ต้องสูญเสียคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งชีวิตตัวเอง ส่วนคนที่รอดชีวิตก็ต้องประสบภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวอีกครั้งหนึ่ง

               โคเออร์เชื่อว่า หากเราแจกจ่ายปลาให้พวกเขา เขาก็จะอิ่มไปหนึ่งมื้อ แต่หากเราสอนให้เขารู้จักจับปลา เขาก็จะมีปลากินตลอดชีวิต ความกรุณาของท่านผู้อ่านจะช่วยเหลือพวกเขาให้มีชีวิตอยู่รอดไปจนกว่าจะถึงวันที่พวกเขาจะสามารถเดินทางกลับสู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างปลอดภัย

กิจกรรมของแผนกคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส
สืบหาผู้ด้อยโอกาส

          - เด็กที่พลัดพรากจากผู้ปกครอง
                    - ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 ได้ตามหาจนพบเด็ก 157 คน จากจำนวนเดิม 159 คน ส่วนเด็กหญิงอีก 2 คน ญาติแจ้งว่าได้ย้ายไปศูนย์บ้านแม่ลามาหลวงซึ่งจะประสานกับสนามแม่สะเรียงเพื่อติดตามและให้การดูแลเด็กต่อไป

          - ผู้ด้อยโอกาส
                    - จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ได้พบผู้ด้อยโอกาสจำนวน 107 คนจากจำนวนที่มีอยู่เดิม 109 คนแล้ว ยังเหลือผู้สูงอายุอีก 1 คน ที่ตามยังไม่พบ ซึ่งหากตามหายังไม่พบก็จะติดประกาศตามหาต่อไป
                    - ทีมเจ้าหน้าที่จากสนามแม่สอดที่มาช่วยสนามแม่ฮ่องสอนปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ได้เดินทางกลับไปแม่สอดแล้วในวันนี้ (29 มีนาคม) ทีมนี้ได้มาช่วยให้เราตามหาผู้ด้อยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถแจกจ่ายเครื่องใช้และให้ความช่วยเหลือได้ทันที ส่วนทีมเจ้าหน้าที่สนามแม่สะเรียงก็มาช่วยตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัส เพื่อผลัดเปลี่ยนกับทีมเจ้าหน้าที่แม่ฮ่องสอนที่อ่อนล้าจากการทำงานไม่ได้หยุดตั้งแต่เกิดอัคคีภัยเป็นต้นมา และยังมีสนามอื่นที่มาช่วยด้วย จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกสนามอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้
                    - ในวันที่ 30 มีนาคม จะมีการย้ายผู้ด้อยโอกาสไปยังที่พักชั่วคราวในคุ้ม 3 แล้วจึงจะประเมินสถานการณ์และความต้องการที่ต้องจัดหาให้ต่อไป

แผนการสำหรับวันต่อๆไป
                หลังจากการทำงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินได้ผ่านพ้นไปในสัปดาห์แรก งานสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึงจะเป็นขั้นตอนสู่การฟื้นฟูชีวิตและสภาพจิตใจของผู้ลี้ภัย ต่อไป จะก่อตั้งพื้นที่สร้างสรรค์เด็กขึ้นในคุ้ม 3 เนื่องจากมีหลายครอบครัวที่เป็นเด็กและผู้ด้อยโอกาสได้ย้ายเข้ามาอยู่ในคุ้มนี้แล้ว ส่วนที่คุ้ม1 ได้มีคณะทำงานด้านจิตสังคมของ หน่วยงาน IRC เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในคุ้ม 1 เช่นกัน โดยการสนับสนุนขององค์กร Save the Children

               เนื่องจากสองในสามของประชากรบ้านแม่สุรินได้กลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้ว ดังนั้น คนที่ไม่ได้รับผลกระบทโดยตรง จึงมีงานเต็มมือด้วยหน้าที่และจิตสำนึกแห่งการช่วยเหลือ ทั้งด้านช่วยก่อสร้างที่พักอาศัย หุงหาอาหาร และช่วยสร้างระบบน้ำและสุขาภิบาล

               ท่านปลัดอำเภอ หัวหน้าพื้นที่พักพิง ฯ คณะกรรมการศูนย์พักพิง ฯ และ กรรมการกะเรนนี ร่วมกับหน่วยงานเอกชนเห็นด้วยที่จะให้โคเออร์นำอาสาสมัครเยาวชนผู้ลี้ภัยจากพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ามาช่วยงานกิจกรรมของพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก และงานอื่นๆ ที่ยังต้องการผู้ช่วยเหลืออีกมาก ในการนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีเยาวชนจำนวน 31 คน แจ้งความจำนงร่วมเป็นอาสาสมัครโคเออร์มาช่วยงานที่บ้านแม่สุริน ทั้งนี้ จะแบ่งเยาวชนเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มและผลัดกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์

        ประมวลภาพกิจกรรม

หลังจากช่วยกันตามหาอยู่หลายวัน ที่สุดก็โล่งใจที่พบว่าเด็กน้อยได้รับการส่งตัวกลับมาอยู่กับพ่อแม่แล้ว

เด็กที่หนีและพลัดหลงหายไปขณะเกิดอัคคีภัยได้กลับมาอยู่กับญาติในบริเวณที่ปลอดภัยแล้ว

สอบถามผู้ดูแลเด็กถึงสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของเด็ก

แผนกดูแลด้านเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์
          - ทำงานร่วมคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในการดูแลสถานที่เก็บของบริจาค เพื่อจัดระบบการรับสิ่งของและการนำออกไปแจกจ่าย ซึ่งยังมีความต้องการอยู่อีกมาก

          - ยังมีสิ่งของสำหรับแจกจ่ายอยู่ที่จังหวัดและอำเภออีกมาก แต่ทางศูนย์พักพิงมีที่รองรับอย่างจำกัด

          - คณะกรรมการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินที่ดูแลด้านการแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินของให้กับผู้ประสบภัยประกอบด้วย คณะกรรมการกะเรนนี คณะกรรมการศูนย์พักพิง และ กลุ่มหน่วยงานย่อยในชุมชนผู้ลี้ภัย .

          - ตามข้อตกลงในที่ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โคเออร์ในฐานะองค์กรหลักในการบรรเทาทุกข์ด้านเครื่องอุปโภคจะจัดส่งรายการสิ่งของจำเป็นให้ทราบ และจะส่งหนังสือแจ้งรายการสิ่งของที่ไม่ขอรับบริจาคโดยแจ้งให้หน่วยงานประสานงานรับทราบด้วย

         รูปภาพ :

สิ่งของบริจาค มีการคัดแยกอย่างเป็นระบบ

การจัดส่งของใช้เพื่อสุขภาพอนามัยไปให้แก่หน่วยแจกจ่ายของคุ้ม 4 ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกจากหน่วยงาน International Organization for Migration (IOM)

ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งของที่แจกจ่ายร่วมกับหัวหน้าคุ้ม

หัวหน้าคุ้มประชุมผู้ประสบภัยจากคุ้ม 1 เพื่อทำความเข้าใจเรื่องแผนการปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต่อไป