สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุริน 26-27 มีนาคม 2556

กิจกรรมของแผนกคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส
          - เจ้าหน้าที่สนามโคเออร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พักพิง ฯ และ อาสาสมัครเยาวชน ยังคงค้นหาเด็กที่พลัดหลงจากสถานการณ์นี้
                    - ในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม ได้พบเด็กแล้ว 81 คน ในจำนวนนี้ 6 คน พักอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน 73 คนพักอยู่ในเพิง อีก 2 คนพักอยู่ตามลำพัง

                    - วันที่ 26 และ 27 มีนาคม พบผู้สูงอายุและคนพิการ 56 คน ประกอบด้วย 1 คนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 คน ไปอยู่ที่พักในโรงเรียนประถมหมายเลข 2 ของคุ้ม 3 ส่วนที่เหลือไปอยู่กับญาติใกล้จุดตรวจ อ.ส.

          - ในวันที่ 27 มีนาคม ทีมโคเออร์ไปเยี่ยมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่พักอยู่ที่โรงเรียนประถมหมายเลข 2 ของคุ้ม 2 พบว่าพวกเขาไม่ค่อยชอบที่นี่เนื่องจากไม่ค่อยมีอาหารและสิ่งของต่าง ๆ พวกที่อื่นก็ยังไม่อยากย้ายมาคุ้ม 3

        ประมวลภาพกิจกรรมของแผนกคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส

โคเออร์ขนส่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เคยอยู่ในที่โล่งของคุ้ม 1 และ 4 มาอยู่ในที่พักที่ TBC จัดหาไว้
คุณอรพิณ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ตามพบเด็กในความดูแล 5 คน ซึ่งไปพักอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านอย่างปลอดภัย
ที่พักฉุกเฉินในคุ้ม 3 สร้างโดย TBC

กิจกรรมด้านเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์
          - ทำงานร่วมคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในการดูแลสถานที่เก็บของบริจาค เพื่อจัดระบบการรับสิ่งของและการนำออกไปแจกจ่าย ซึ่งยังมีความต้องการอยู่อีกมาก

          - ยังมีสิ่งของสำหรับแจกจ่ายอยู่ที่จังหวัดและอำเภออีกมาก แต่ทางศูนย์พักพิงมีที่รองรับอย่างจำกัด

          - คณะกรรมการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินที่ดูแลด้านการแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินของให้กับผู้ประสบภัยประกอบด้วย คณะกรรมการกะเรนนี คณะกรรมการศูนย์พักพิง และ กลุ่มหน่วยงานย่อยในชุมชนผู้ลี้ภัย .

          - ตามข้อตกลงในที่ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โคเออร์ในฐานะองค์กรหลักในการบรรเทาทุกข์ด้านเครื่องอุปโภคจะจัดส่งรายการสิ่งของจำเป็นให้ทราบ และจะส่งหนังสือแจ้งรายการสิ่งของที่ไม่ขอรับบริจาคโดยแจ้งให้หน่วยงานประสานงานรับทราบด้วย

         รูปภาพ :

เจ้าหน้าที่โคเออร์, ACTED, UNHCR และคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินช่วยกัน คัดแยกเสื้อผ้าบริจาค
การขนย้ายเสื้อผ้าบริจาคที่คัดแยกแล้ว ใส่รถบรรทุกก่อนนำไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยที่คุ้ม 1 และ 4
ชาวบ้านในคุ้ม 1 กำลังคัดเลือกเสื้อผ้าตามขนาดของผู้รับ