รายงานสรุปสถานการณ์ประจำวัน วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556

โคเออร์สรุปการปฏิบัติงานประจำวัน งานด้านการปกป้องผู้ลี้ภัย
               -  เจ้าหน้าที่ทีมโคเออร์แม่ฮ่องสอนร่วมกับอาสาสมัครเยาวชนผู้ลี้ภัย จำนวน 10 คน (6 คนจากคุ้ม 2, 3 คนจากคุ้ม 3 และ 1 คน จากคุ้ม 1) ที่อาสามาทำงานให้ โคเออร์ในกิจกรรมเยี่ยมครอบครัวที่อาศัยพักพิงอยู่ตามพื้นที่กลางแจ้ง เพื่อค้นหาผู้ด้อยโอกาสและเด็กพลัดพรากหลังจากเหตุอัคคีภัยนี้ อีกทั้งเพื่อค้นหาและเยี่ยมดูสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและเด็กพลัดพรากเดิม
               -  เราได้พบผู้ด้อยโอกาส 57 ราย (เป็นผู้ใหญ่ 30 ราย เด็ก 27 ราย) เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กพลัดพรากที่อาศัยอยู่กับญาติ และมาอาศัยตามเพิงของ UN ในบริเวณที่เป็นบ้านพักอาศัยเดิม ส่วนพวกที่เป็นผู้ใหญ่ เป็นพวก E และ SP ที่อาศัยอยู่ในเพิงของ UN บริเวณใกล้ด่านตรวจ
               -  ผู้สูงอายุรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนแล้ว
               -  เราได้พบผู้ด้อยโอกาส SP รายใหม่ ที่สามีเสียชีวิต มีบุตร 7 คน คนโตอายุเพียง 12 ปี (ควรให้อาศัยอยู่ในเพิงที่บริเวณคุ้ม 3)
               -  NGR MEH-E/PD ที่อาศัยอยุ่ในเพิงของ UNHCR จำเป็นต้องย้ายไปอยู่พื้นที่ที่เหมาะสมกว่านี้ ((ควรให้อาศัยอยู่ในเพิงที่บริเวณคุ้ม 3)

สรุปการประชุมประสานงานระหว่างหน่วยงาน
     เรื่องที่พักอาศัย
               -  โรงเรียนมัธยม แห่งที่ 2 ในคุ้ม 3 พร้อมรับ 25 ครอบครัวเข้าพักพิง
               -  สนามฟุตบอลสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ 75 ครอบครัว แต่ขณะนี้ เพิ่งจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับเสร็จเพียง 25 ครอบครัวเท่านั้น                -  ผู้ประสบภัยไม่อยากย้ายไปอยู่พื้นที่รองรับในคุ้ม 3 นักเนื่องจากคุ้ม 4 อยู่ใกล้พื้นที่แจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์ของหน่วยราชการไทย ซึ่งพวกเขาก็ต้องการอยู่ใกล้ ๆ จุดนี้
               -  จุดให้บริการต่าง ๆ (อาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ ) จะย้ายไปอยู่รวมกันเพียงจุดเดียวในคุ้ม 3

     สุขภาพ
              ประเด็น: คุณภาพของน้ำในบริเวณเพิงพักชั่วคราวใกล้แม่น้ำมีสภาพเลวลงทุกๆวัน
                   -  TBC และ IRC จะสร้างเพิงที่พักพิงให้ที่คุ้ม 3 ซึ่งจะมีสุขา ระบบสุขาภิบาล และ จุดซักล้าง
                   -  ในไม่ช้านี้ ทุกคนจะต้องย้ายจากจุดที่พักอาศัยอยู่นี้ไปยังคุ้ม 3

              ประเด็น: ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย
                   -  ควรเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยเร็วที่สุด

    เครื่องอุปโภค
              ประเด็น: ประเด็น มีความสับสนเกี่ยวกับจุดแจกจ่ายเครื่องอุปโภคซึ่งมีอยู่หลายจุด
                  - จะเหลือจุดบริการเครื่องอุปโภคเพียงแห่งเดียวที่โบสถ์และจุดชั่วคราวที่คุ้ม 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                  - ระบบการแจกจ่ายจะทบทวนโดยคณะกรรมการศูนย์, KNRC และ CBOs โดยโคเออร์ ด้วยการสนับสนุนของ UNHCR
                  - จะพิจารณาการแจกจ่ายชุดเครื่องใช้ที่เป็นมาตรฐานสำหรับครอบครัว

              ประเด็น: ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย
                   - ควรเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยเร็วที่สุด

     อาหาร
              ประเด็น: อาหารที่ส่งมาถึงพื้นที่พักพิงมักบุดเสีย
                   - ควรหยุดส่งอาหารสำเร็จรูปเข้าไป เพราะจะเสียก่อนไปถึงพื้นที่

             ประเด็น: มีขยะจากคนภายนอกเข้ามามากเกินไป
                   - ให้นำขยะกลับออกไปด้วย

รูปภาพกิจกรรม


เจ้าหน้าที่โคเออร์พูดคุยสรุปงานประจำวันกับอาสาสมัครเยาวชนที่ออกไปเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย


เธอผู้นี้สูญเสียสามีไป แต่ยังต้องสู้ชีวิตที่เหลือเพื่อลูก ๆ 7 คน


เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้


เยาวชนผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ได้อาสาเข้ามาช่วยงานโคเออร์ในการค้นหาผู้ด้อยโอกาส


หนูขอขอบคุณสำหรับรองเท้าคู่ใหม่