โคเออร์ขอรับบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านแม่สุริน จ. แม่ฮ่องสอน

ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน นั้น สำนักงานโคเออร์แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมประสานงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นแกนนำในการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยครั้งนี้ ได้เร่งแจกจ่ายเครื่องนอนได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม หมอน เสื่อ เครื่องครัว ได้แก่ จาน ชาม ช้อน ถังน้ำ รองเท้าแตะ ถุงขยะ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่ากว่าสามแสนบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้น

เพื่อให้การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพที่สุด โคเออร์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานแม่สะเรียง แม่สอด และกาญจนบุรี เข้าเสริมทีมปฏิบัติการโคเออร์แม่ฮ่องสอนโดยทันที

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ผู้ประสบภัยยังมีความขาดแคลนในเครื่องอุปโภคเร่งด่วนประเภทเทียนใขเพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืนเนื่องจากในศูนย์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชุดชั้นในสตรี ถังบรรจุน้ำขนาด 200 ลิตร และถังน้ำมีฝาสำหรับใส่อาหาร ขันน้ำ รองเท้าแตะ สำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเครื่องครัว ได้แก่ จาน ช้อน หม้อหุงต้ม ฯลฯ

สำนักงานโคเออร์จึงเรียนมาเพื่อขอรับบริจาคสิ่งของดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถจัดส่งมาที่สำนักงาน โคเออร์กรุงเทพ ฯ หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการขนส่งจากกรุงเทพ ฯ ไปแม่ฮ่องสอน ท่านผู้อ่านสามารถบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าว มาที่บัญชีโคเออร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/coerr.fb (ไม่จำเป็นต้องมี account ของ facebook)