ผู้ลี้ภัยร่วมแรงร่วมใจดับเพลิงไหม้ที่บ้านต้นยาง

เพียงสี่วันหลังจากเหตุอัคคีภัยครั้งร้ายแรงที่สุดที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยที่บ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็เกิดอัคคีภัยแบบเดียวกันที่ศูนย์พักพิง ฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี ทว่าโชคดีที่ผู้ลี้ภัยที่เป็นหน่วยอาสาสมัครผจญเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยมีบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เพียง 3 หลังคาเรือน มีผู้พักอาศัยอยู่รวมทั้งสิ้น 22 คน ได้รับความช่วยเหลือ โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งสำนักงานโคเออร์ได้เร่งสำรวจความต้องการและให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องใช้บรรเทาทุกข์ในทันที

ทั้งนี้ เหตุเพลิงไหม้ที่บ้านต้นยาง ได้เกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 22.00 น. โดยประมาณ ทันทีที่เกิดเหตุ ผู้ลี้ภัยซึ่งมีความตื่นตัวระแวดระวังภัยหลังจากเกิดเหตุอัคคีภัยที่ศูนย์พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน จ. แม่ฮ่องสอน มาแล้วมีจึงมีความพร้อมในการเตรียมการนำความรู้ที่ได้รับการฝิกฝนจากโครงการป้องกันภัยพิบัติของโคเออร์ มาร่วมกันดับไฟอย่างเต็มที่และทันท่วงที โดยใช้อุปกรณ์ประจำสถานีดับเพลิงที่โคเออร์สร้างให้กับแต่ละชุมชนนั้น ซึ่งได้แก่ ถังดับเพลิง เครื่องฉีดน้ำ ถังน้ำ และสายยาง คราด เลื่อยมีดอีโต้ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้ตบไฟ และตะขอเกี่ยวไฟ ให้เกิดประโยชน์ทันที เนื่องจากขณะเกิดอัคคีภัยนั้น เป็นเวลาวิกาล ซึ่งเป็นเวลาที่งดการแจกจ่ายน้ำ ซึ่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคสำหรับศูนย์พักพิง ฯ นั้นมีอยู่อย่างจำกัด และมีการจ่ายน้ำเป็นเวลา น้ำในถังขนาด 200 ลิตรในสถานีดับเพลิงทีอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 20 เมตร จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด

ในขณะเกิดเหตุ ยังมีสมาชิกที่เคยเข้ารับการอบรมซึ่งพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพากันขนอุปกรณ์ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงของตน มาช่วยดับไฟด้วย

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ พบว่าผู้ลี้ภัยที่เคยเข้าร่วมอบรมการดับไฟที่โคเออร์จัดให้ในปี 2555 - 2556 นั้น สามารถนำความรู้จากการอบรมป้องกันภัย และนำอุปกรณ์ต่างๆจากสถานีดับเพลิงมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ