โคเออร์แม่สอดและผู้ลี้ภัยดำเนินกิจกรรมเพื่อการมีส่วนรวมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิง ฯ

               เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมวันเสาร์สำหรับการมีส่วนสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ทั้งสามโซนของแม่หละ โดย โซน เอ และ โซน ซี เป็นกิจกรรมวาดภาพระบายสีฝาผนังในพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กในโซนของตน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโซนละ 15 คน ภายใต้การดูแลและแนะนำของเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชน

               สำหรับโซน บี จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมฝึกพับกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ และทำการประดับและตกแต่งพื้นที่สร้างสรรค์เด็กในโซนบีให้สวยงามน่าใช้สำหรับเด็ก โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

กิจกรรมวาดภาพระบายสีฝาผนังในพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก

กิจกรรมพับกระดาษเพื่อการตกแต่งพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก