โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมอบรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพแก่เยาวชนผู้ลี้ภัย

โคเออร์ได้ริเริ่มกิจกรรมสร้างอาชีพเสริมรายได้ในการดำรงชีพอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนในทุกพื้นที่พักพิง ฯ นอกจากทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการเตรียมพร้อมหากสถานการณ์อำนวยให้กลับประเทศ โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โคเออร์แม่สอดได้ให้การอบรมแก่เยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่แม่หละ จังหวัดตาก จำนวน 12 คน ในการเรียนรู้และทดลองการผลิตสบู่สมุนไพร

ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมทางเลือกในการดำรงชีพที่ยั่งยืน วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2555


ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ทดลองทำสบู่แค้มป์แม่หละ  วันที่  11  กรกฎาคม 2555