กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2012  อำเภอสบเมย ได้จัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ณ หมู่บ้านเลโคะ เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันที่ 20 เป็นวันผู้ลี้ภัยโลก จึงเป็นการจัดกิจกรรมทั้ง 2 โอกาสในวันเดียวกัน  การจัดงานครั้งนี้ เน้นกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่คุณค่าของผู้ลี้ภัย ผ่านการแสดงออกด้านวัฒนธรรมของผู้ลี้ภัยสู่สายตาโลกภายนอก และเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพื้นที่พักพิง ฯ ผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงพม่า บ้านแม่ลามาหลวง กับหมู่บ้านเลโคะของไทย โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่โคเออร์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในอำเภอมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงต่างๆ ของผู้ลี้ภัยเพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามและกระชับสัมพันธ์กับราษฏรชาวกะเหรี่ยง-ไทย

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่บ้านเลโคะ

       

               สำหรับพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอแม่สะเรียง มีการจัด กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2012 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 400 คน ทั้งเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการ และผู้แทนจากองค์กรเอกชน และ หน่วยงานของผู้ลี้ภัยในชุมชน ตลอดจนผู้ลี้ภัยที่มาจากแต่ละชุมชน  การจัดงานในปีนี้ กิจกรรมหลักเป็นการเดินรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัย จากนั้น เป็นช่วงที่ให้กลุ่มต่าง ๆ ได้มีโอกาสขึ้นมากล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ลี้ภัย และมีผู้แทนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ได้กล่าวสุนทรพจน์ให้กำลังใจให้กับผู้ลี้ภัย  ในช่วงบ่ายมีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพของผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง

ภาพกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยศูนย์แม่ละอูน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

เนื่องจากต้องอยู่ท่ามกลางสายฝน ตลอดช่วงจัดกิจกรรม  ทำให้มีการถือร่มเพื่อกันฝน กลายเป็นสีสรรอีกแบบหนึ่งในกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยในครั้งนี้