กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมที่บ้านแม่หละ


R0018319

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ได้มีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมขึ้นที่สำนักงานโครงการสังคมสงเคราะห์โซนซี โดยเป็นการทำงานร่วมกันของ โครงการเกษตร , โครงการสังคมสงเคราะห์และโครงการ HOM กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ และการประกวด บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 โซนในพื้นที่ ในส่วนของกิจกรรมด้านการรณรงค์นั้น ทั้ง 3 โซนมีการจัดเก็บขยะตามบริเวณสถานที่ต่างๆ เช่น สุเหร่า โบสถ์ วัด หอพัก ถนน และการจัดเก็บขยะในลำคลอง จำนวนของผู้เข้าร่วมในการรณรงค์จัดเก็บขยะในครั้งนี้มีทั้งหมด 500 คน