โคเออร์และผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงต่างๆ ร่วมฉลองงานวันสันติภาพโลกในเดือนกันยายน 2555

โคเออร์จัดงานวันสันติภาพโลกขึ้นในพื้นที่พักพิงฯ แม่หละ นุโพ อุ้มเปี้ยม ในจังหวัดตาก พื้นที่บ้านใหม่ในสอย และ บ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจน พื้นที่ บ้านต้นยาง จีงหวัดกาญจนยุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 เฉพาะพื้นที่แม่หละ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 900 คน พิธีเปิดประกอบด้วยสุนทรพจน์โดยหัวหน้าพื้นที่พักพิง ฯ ผู้นำศาสนา ซึ่งกล่าวถึงความรัก สามัคคี น้ำใจ เมตตากรุณา และให้อภัย ทำให้เกิดสันติภาพ สุนทรพจน์ของผู้นำองค์กร ซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายโครงการของโคเออร์ได้กล่าวถึงประวัติของวันสันติภาพโลกและขอให้ผู้ร่วมงานร่วมกันสร้างสรรค์สันติภาพแก่ชุมชนและประเทศชาติ จากนั้นจึงเป็นการแสดงพื้นเมืองโดยกลุ่มผู้ลี้ภัย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน การแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับมิตรระหว่างเจ้าหน้าที่โคเออร์และหน่วยงานสุขภาพในพื้นที่ ฯ

กิจกรรมวันสันติภาพโลกที่แม่หละ มีผู้เข้าร่วม 900 คน ประกอบด้วย หัวหน้าพื้นที่พักพิง ฯ ผู้นำศาสนา ผู้แทนองค์กร และ ผู้ลี้ภัย

 

 

นอกจากนี้ โคเออร์ยังจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก ที่พืนที่นุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

 

 

 

วันสันติภาพโลกที่พื้นที่อุ้มเปี้ยม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสันติภาพโลกที่พื้นที่ฯ อุ้มเปี้ยมจำนวนประมาณ 500 คน ได้ประทับมือในผืนผ้าสีขาวที่สื่อความหมายของคำว่า “We are family” เสมือนทุกๆคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันและได้เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆลงไปด้วย

 

กิจกกรรมวันสันติภาพโลกที่พื้นที่พักพิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมวันสันติภาพโลก –วิถีแห่งสันติภาพ- ที่พื้นที่บ้านใหม่ในสอย อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมงาน 300 คน

 

 

กิจกรรมวันสันติภาพโลกที่พื้นที่บ้านม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน จัดขึ้นวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2555 มีผู้ร่วมงาน 200 คน

 

กิจกรรมวันสันติภาพที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี โคเออร์ และ กลุ่ม Peace Music Group ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก Peace One Day ด้วยการไปเยี่ยมคนป่วยตามบ้าน ตามโรงพยาบาล รวมถึงเด็กในหอพัก และร้องเพลงอวยพรให้กับเด็ก ๆ เด็กในหอพักมีความสุข และดีใจที่เห็นหน่วยงานของโคเออร์ได้เข้าไปเยี่ยม ไปพูดคุยและให้กำลังใจพวกเขา มีการประสานงานกับกลุ่มศาสนาต่าง ๆ กลุ่มเยาวชน เพื่อเชิญเยาวชนเหล่านั้นมาเข้ากลุ่ม เพื่อทำงานเป็นจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละทำงานเพื่อชุมชนในอนาคต