โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุในค่ายผู้ลี้ภัย

               กิจกรรมผู้สูงอายุในพื้นที่พักพิงชายแดนไทย-พม่าในเดือนตุลาคม โคเออร์ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการแบ่งปันประสบการณ์กับผู้สูงอายุที่พื้นที่พักพิง บ้านอุ้มเปี้ยมในวันที่ 10 ที่บ้านแม่หละวันที่ 12 และที่บ้านนุโพในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย การแนะนำให้ผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอนการตรวจสุขภาพด้วยตัวเองต้องทำอย่างไรบ้าง เช่นการมองเห็นของตา การออกกำลังกายด้วยตนเองอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่นการเดินรอบๆบ้าน การใช้ยา แบบที่หนึ่งยาที่ใช้ทาภายนอก แบบที่สองยาที่ใช้รับประทาน การใช้ยาให้ถูกวิธี รู้ว่ายาชนิดไหนใช้ช่วยฆ่าเชื้อหรือยาชนิดไหนช่วยชูกำลัง วิธีการทานยาที่ถูกวิธี วิธีการ ทานอาหารเสริม เช่น การทานไข่ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 3 ฟองหรือการกินหมากไม่ควรเกินวันละ 2-3 ครั้งเพราะถ้าหากเกินจะทำให้เกิดไขมันสะสมในลำไส้ได้

               จากนั้นเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้สูงอายุที่สุขภาพดี ได้แบ่งปันวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเอง กิจกรรมการออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ การออกกำลังกายโดยใช้กระบองไม้ไผ่ในการออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อ เริ่มต้นด้วยการที่เจ้าหน้าที่สาธิตวิธีการต่างๆทั้งหมด 4 อย่างและให้ผู้สูงอายุได้ทำตามด้วย การบริหารแขน การบริหารหลังและไหล่ การบริหารหัวเข่า การบริหารเอว การร้องเพลงและผ่อนคลายร่างกาย การพักทานอาหารและดื่มนม การสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุทุกคนต่างได้ความรู้และมีความสุข

               สำหรับที่บ้านแม่หละ ได้จัดการแข่งขันโต้วาทีในหัวข้อ การไปประเทศที่สามดีและไม่ดี อย่างไร ทำให้ได้รับทราบถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการไปประเทศที่สาม