งานอภิบาลผู้ลี้ภัย และกิจกรรมในเทศกาลคริสตมาส ณ พื้นที่พักพิงบ้านต้นยาง

เมื่อวันที่ 20 และ 24 ธันวาคม 2554 December 2011 คุณพ่ออัลฟองโซ สกล ปันฉาย ได้มาเยี่ยมและทำมิสซาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และร่วมงานฉลองโบสถ์ โอกาสนี้ โคเออร์ได้มอบสิงของให้กับทางโบสถ์เพื่อจะใช้เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่ 24 ธันวาคม 2011 ซึ่งเป็นคืนเฝ้ารอคอยการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่ของโลก ตามธรรมเนียมความเชื่อของคริสต์ชนทั่วโลก

SAM_1356.JPG SAM_1325.JPG

SAM_1321.JPG SAM_1362.JPG

กิจกรรมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ในช่วงเทศกาลคริสตมาส โคเออร์จัดให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุได้พบปะและเล่นเกมส์ด้วยกันเป็นกลุ่ม ตลอดจนการแสดงของผู้สูงอายุ เช่นการร้องเพลง หลังจากนั้น ได้มีการแลกของขวัญซึ่งพวกเขาได้เตรียมกันมา งานครั้งนี้สร้างความสนุกสนานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างมาก

SANY0175.JPG SANY0182.JPG SANY0186.JPG

SANY0194.JPG SANY0200.JPG SANY0265.JPG