โครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์เพื่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่พักพิงสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               ในเดือนตุลาคม โคเออร์ร่วมกับผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ช่วยกันวางระบบน้ำประปาภูเขาในพื้นที่สูงประมาณ 2 กิโลเมตร เหนือบริเวณพื้นที่นำร่องโครงการจ้างงานภาคเกษตรและโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และดำเนินการวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์สำหรับใช้ในการให้น้ำแก่พืชผักที่ปลูกเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยได้มีการจัดสรร และ ทำแผนที่การใช้สอยพื้นที่ในพื้นที่นำร่องโครงการจ้างงานภาคเกษตร ด้วย

               จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ คือการส่งเสริมให้ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบที่มีทักษะทางการเกษตรอินทรีย์ ได้ทำการเกษตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับสู่มาตุภูมิ เมื่อสถานการณ์อื้ออำนวย


จุดนี้นี้เป็นตาน้ำที่เราคาดหวังที่จะนำน้ำนี้ไปใช้เพื่อการเกษตร


เริ่มทำความสะอาดรอบ ๆ ปรับแต่งให้ดูดีขึ้นเล็กน้อยพอประมาณ จากนั้นเริ่มถางทางและวางท่อตามริมธาร
วางท่อประปาและติดตั้งสปริงเกอร์ตามแนวแปลง ขั้นบันใด แปลงพื้นที่นำร่องโครงการจ้างงานภาคเกษตร