พื้นที่นุโพกับกิจกรรมวันแม่

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถของไทย และเพื่อให้ผู้ลี้ภัยและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ลูก ๆ ทุกคนได้รู้จักตอบแทนพระคุณบิดามารดาของตนเอง ภายในงานได้มีการแสดงจากกลุ่มเด็กและเยาวชนของโรงเรียนต่าง ๆ เช่น ละครวันแม่ ร้องเพลงวันแม่ เป็นต้น และยังมีการมอบรางวัลให้แก่แม่ดีเด่น การฉายภาพการจัดงานวันแม่ในปีที่ผ่านมา และปิดงานด้วยการจุดเทียนถวายพระพร

 

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ

 

กลุ่มเยาวชนขับร้องบทเพลงเพื่อแม่

 

การแสดงละครเกี่ยวกับแม่โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยศูนย์นุโพ

แม่ดีเด่นจำนวน 3 ท่านที่ได้รับรางวัล

การแสดงความเคารพถวายพระเกียรติ