กิจกรรมของคณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองเด็ก  พื้นที่พักพิงแม่หละ

คณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองเด็กก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  ในการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16  มีนาคม  2555 ที่บ้านแม่หละโซนเอ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองเด็ก หน่วยงานผู้ลี้ภัย เจ้าหน้าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานโคเออร์
งานของคณะกรรมการที่ผ่านมาได้แก่การอบรมเรื่อง 1.การเชื่อมั่นในตัวเอง  2. การให้เกียรติผู้อื่น   3. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ที่ประชุมเน้นให้ผู้ทำงานกับเด็กต้องมีความเข้าใจและมีความจริงใจต่อเด็ก