อบรมเยาวชนผู้ลี้ภัยทำนาฬิกาใช้เอง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2012 อาสาสมัครโคเออร์ชาวเยอรมนี ได้จัดอบรมเยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง บ้านใหม่ในสอย จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน เป็นหญิง 25 คน และชาย 15 คน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี ให้ใช้เวลาว่างสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยการทำนาฬิกาติดฝาผนัง โดยมีอุปกรณ์ได้แก่ กระดาษสีขนาดเอ4 ดินสอ ดินสอสี ยางลบ ริบบิ้น กรรไกร เทป เครื่องนาฬิกา ถ่านนาฬิกา ผ้าใบและกาว โดยให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์วาดภาพระบายสีให้เป็นเรื่องราวตามความพอใจ ผลที่ได้รับ คือ เยาวชนได้แสดงความสามารถในการวาดภาพระบายสีบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง โดยอาจวาดเป็นดอกไม้ สัตว์ ภูเขา ฯลฯ ได้รู้จักวิธีดูเวลา และการช่วยเหลือทำงานเป็นทีม เด็กแต่ละคนได้นาฬิกากลับไปใช้ดูเวลาและเป็นเครื่องประดับบ้านและมีความสุขความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ดูเวลาอีกด้วย