โคเออร์แม่ฮ่องสอนร่วมงานวันสันติภาพโลก

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้ร่วมงานวันสันติภาพโลก ที่จัดขึ้นในพื้นที่พักพิงสำหรับ
ผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สร้างสันติภาพในศูนย์ผู้ลี้ภ้ยแห่งนี้

กิจกรรมเด่นของงานได้แก่ การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลของเยาวชนกะเรนนี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้จักการเล่นอย่างรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสันติภาพโลก เรียนรู้การสร้างสันติภาพโดยเริ่มจากตนเองและสิ่งใกล้ตัวคือการเล่นกีฬา เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักกีฬา
วอลเล่ย์บอลชาย 11 ทีม และนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง 11 ทีม โดยคัดเลือกจากเด็กนักเรียนในหอพักจำนวน 9 หอพัก รวมทั้งสิ้น 366 คน โดยแต่ละหอพัก ส่งนักกีฬา ชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม เด็กเครือข่ายกลุ่มเยาวชน Morning star จำนวน 100 คน ส่งนักกีฬา ชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม นอกจากนี้ ยังมีเด็กเครือข่ายกลุ่มเยาวชน Salwin จำนวน 30 คน ส่งนักกีฬา ชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม โดยทำการแข่งขันรอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 16/09/2011 และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 16/09/2011 ผู้ดำเนินการแข่งขันได้แก่ ทีมงาน COERR + TBBC + Peace Committee บ้านใหม่ในสอย

ผลของการแข่งขัน”กีฬาสร้างสันติภาพ” สะท้อนออกมาจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
- ผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้ ชนะ หรือไม่ได้รางวัล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่างไม่ทะเลาะหรือโกรธกัน
- ได้รู้จักและเข้าใจวันสันติภาพ จากที่ไม่รู้จักเลย
- ได้พัฒนาฝีมือการเล่นวอลเลย์บอล
- ได้ออกกำลังกายซึ่งส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง
- ได้เชียร์เพื่อนที่เป็นผู้เล่นอย่างสนุกสนาน
- เด็ก ๆ อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก
การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลของกลุ่มเด็กและเยาวชนกะเรนนี ในพื้นที่บ้านใหม่ในสอย
ในโอกาสวันสันติภาพโลก จัดโดยคณะกรรมการเพื่อสันติภาพ