การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการต่อสู้ในพม่า

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 วันถัดจากการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า ได้เกิดการปะทะระหว่างกองกำลังทหารชายแดนพม่า(บีจีเอฟ) ที่ตั้งขึ้นใหม่และกองกำลังกลุ่มย่อยของกองทัพประชาธิปไตยกะเหรี่ยงพุทธ(ดีเคบีเอ) ที่เมืองเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดของไทย ส่งผลให้มีลูกกระสุนปืนอาร์พีจีเข้ามาตกในฝั่งไทย บริเวณสะพานมิตรภาพหลายลูก ทำให้มีราษฏรชาวพม่าจำนวนประมาณ 10,000 – 12,000 คน อพยพหนีภัยเข้ามาทางอำเภอแม่สอด

ทางการไทยได้แจ้งให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) รับทราบสถานการณ์โดยทันที เพื่อให้ดำเนินการประสานงานกับองค์กรเอกชนต่างๆ ในการให้ความบรรเทาทุกข์แก่ผู้หนีภัยเหล่านี้
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ใกล้กับสนามบิน แม่สอด

 

DSC07439.jpg

DSC07424.JPG

 

ในวันเดียวกันนั้น โคเออร์ได้เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการไทย และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน  จากนั้น เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ได้เข้าเยี่ยม    ผู้หนีภัย
เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของผู้อยู่ในสถานภาพของผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถจัดหาสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม และเพื่อค้นหาเด็กที่อาจจะพลัดหลงกับผู้ดูแล หรือผู้ปกครอง

 

DSC02355.jpg

DSC02374.JPG

 

โคเออร์ได้มอบเสื้อผ้าเด็กและเสื้อกันหนาวสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก (สถานอบรมผู้ช่วยพยาบาล ของคลีนิคแม่ตาว) เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและผู้สูงอายุ ในพื้นที่หนีภัยหลายแห่ง ตามที่ทางคลีนิคได้เร่งทำการสำรวจและร้องขอมา

 

 

โคเออร์ยังได้มอบผ้าอนามัย 2,000 ชิ้น ผ่านศูนย์พัฒนาเด็ก คลีนิคแม่ตาว เพื่อให้นำไปแจกจ่ายต่อให้กับ
ผู้หนีภัยสตรีในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทุกแห่งอีกด้วย