รองอธิบดีกรมการปกครองได้มาเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 รองอธิบดีกรมการปกครองได้มาเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หลบหนีภัยจากการ
สู้รบ บ้านใหม่ในสอย อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวกว่า 30 คน หลังจากเสร็จภารกิจจากการประชุม ปลัดผู้ดูแลศูนย์ฯ บ้านใหม่ในสอยได้พาคณะและผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯฝึกอบรมเกษตรโครงการเกษตรยั่งยืนชุมชนคาเรนนี ซึ่งสนับสนุนโดยโคเออร์ คณะและผู้สื่อข่าวใช้เวลาเยี่ยมชมโครงการประมาณ 30 นาที และให้ความสนใจที่ทางโครงการได้น้อมนำกระแสพระราชดำริมาปฏิบัติในชุมชน