ประมวลภาพและกิจกรรม โคเออร์ส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก
20 มิถุนายน 2554 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นการจัดรวมเอาโอกาสสำคัญ 2 วันเข้าด้วยกัน คือวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันผู้ลี้ภัยโลก ซึ่งโคออร์มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในจิตใจผู้ลี้ภัยตลอดมา และในโอกาสนี้ได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการ "ดูแลผืนป่า รักษาแหล่งน้ำ และต้นไม้ของฉัน" ในพื้นที่พักพิง ฯ

1) กิจกรรมในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลก และ วันชาติกะเรนนี ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ของผู้ลี้ภัยที่พื้นที่นี้ เมื่อวันที่ 16 และ 21 มิถุนายน ตามลำดับ โคเออร์ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้วยการมอบต้นกล้าไม้ 6,100 ต้น ให้กับผู้ลี้ภัยนำไปปลูกในโอกาสพิเศษ โดยมีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมงานนี้ ประมาณ 6,000 คน

2) กิจกรรมในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในวันที่ 16 มิถุนายน โคเออร์จัดกิจกรรมกับกลุ่มเด็ก ตามคำขวัญ ดูแลผืนป่า รักษาแหล่งน้ำ ด้วยการเชิญชวนเด็ก ๆ มาร่วมกันปลูกต้นไม้ 510 ต้นและดูแลรักษาต้นที่ช่วยกันปลูกนี้ให้เติบโต นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ และแข่งขันกืฬา เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้รวม 1,000 คน

 

3) กิจกรรมที่จัดขึ้นในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันผู้ลี้ภัยโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีพื้นที่ให้
ผู้เข้าร่วมงานเขียนแสดงความตั้งใจหรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น 1 สิ่ง มีนิทรรศการแสดงกิจกรรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ทำงานในพื้นที่พักพิง และกิจกรรมการแสดงของผู้ลี้ภัยอีกด้วย