วันผู้ลี้ภัยโลก 2554 ที่แม่สอด

พิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่พักพิง ฯ นุโพ อ. อุ้มผาง

 

พิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่ฯ แม่หละ อ. แม่ระมาด

 

พิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่ ฯ อุ้มเปี้ยม อ. พบพระ

 

ศาสนพิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก โดยผู้แทนทุกศาสนา ที่พื้นที่ฯ อุ้มเปี้ยม

 

การแสดงของเด็ก ๆ ที่นุโพ

 

โคเออร์ปลุกจิตสำนึกแห่งการรักสิ่งแวดล้อมด้ายการชวนด็ก ๆ มาร่วมปลูกต้นไม้ในวันผู้ลี้ภัย

 

โคเออร์นำเด็กๆร่วมปลูกต้นไม้ในวันผู้ลี้ภัย

 

นายอำเภอแม่สอด เปิดงาน และเขียนข้อความส่งเสริมความร่วมแรงร่วมใจของผู้ลี้ภัยในวันผู้ลี้ภัยโลก
"Do 1 Thing"

 

การแสดงละคร โดยกลุ่มเครือข่ายนักศึกษากะเหรี่ยง

 

ซุ้มนิทรรศการของโคเออร์ที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจเข้าชม

 

เด็ก ๆ เข้าชมงานและร่วมกิจกรรมในซุ้ม นิทรรศการของโคเออร์ตามความสนใจ