ประมวลภาพและกิจกรรมเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก
ที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี และ บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี

โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัย จำนวน 2 แห่ง คือ

1. พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2. พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมเกษตรพอเพียง กิจกรรมการละเล่นและพื้นบ้าน ร้องเพลงและเล่นดนตรี การประกวดวาดภาพ การแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสันติภาพเพื่อผู้ลี้ภัย
แข่งขันกีฬา แจกนมถั่วเหลือง เป็นต้น